Als u "Les-Salles-sur-Verdon.com" voor de eerste maal bezoekt...

Hartelijk dank voor uw bezoek ! Als u weinig tijd heeft, dan bevelen wij u het bezoek "in vogelvlucht" aan.

U kunt vervolgens in chronologische volgorde Les Salles-sur-Verdon bezoeken en achtereenvolgens iedere periode, met haar meest markante feiten, uit het dorpsleven de revue laten passeren. U kunt ook een "thema"-bezoek maken (b.v. "de fonteinen", "de destilleer-toestellen", enz.) door direkt een afzonderlijke informatie op te vragen.

Een vraag ? Het antwoord vind u in de "vraagbaak" (FAQ). Informatie over het huidige dorp ? Raadpleeg de praktische informatie.

In geval u de site "Les-Salles-sur-Verdon.com" al kent...

Opnieuw hartelijk welkom !

Behalve de twee hierboven omschreven mogelijkheden om Les Salles te bezoeken, heeft u de keuze om, al naar gelang uw laatste bezoek, slechts de meest recente informatie, zoals beschreven op deze lijst, te bekijken. Om u een direkte toegang tot bepaalde informatie te verschaffen, gelieve u de alfabetische inhoudsopgave te raadplegen.

Wij wensen u een aangenaam bezoek !